Tidigare nummer

 Mana # 4 2022 Tema: Arkiv –
Att skapa arkiv har blivit en antirasistisk strategi. Vi skapar arkiv av flera anledningar – för att vårda varandra, skapa gemenskap, utveckla våra identiteter och koppla samman kamper i tiden och i rummet. Att skapa arkiv är att göra anspråk på att veta vad som är viktigt att bevara och hur det ska förmedlas. I det här numret av Mana förstår vi inte arkiv enbart som att de bevarar spåren av rörelser, utan vi undersöker hur arkiv kan vara en rörelse i sig själv.


Mana # 2-3 2022 Tema: Vad gör vi nu? – 

Tidöavtalet är dödens politik. 

Det är lidandets politik. 

Det är grymhetens och girighetens politik.

Det är rädslans och osäkerhetens politik

Det är straffen, repressionen och njutningen i att skada andra-politiken.

Det är det rasistiska klasskrigets politik.  

Det är den reaktionära värdekonservativa politiken. 

Det är den härskade vita klassens politik.

Med Ruth Gilmores ord, det är ett organiserat våld vi ser.

Men det finns, såklart, också ett organiserat motstånd, och ett mindre organiserat sådant. Motståndet bygger på motsatsen till allt Tidöavtalet vill – en livets politik, gemenskapens, solidaritetens och glädjens politik. 

Den pågår från arbetsplatser till havet, från den internationella solidariteten till professionernas kamp, från poesin och konsten till den antikoloniala miljökampen, från queerrörelser till fackföreningsrörelsen, och ofta går dessa kamper inte att skilja åt.

Men det organiserade våldets landvinningar har varit stora den senaste tiden, och som många andra, bland annat den suveräna tidningen Brand i sitt första nummer 2023, funderar Mana över vad vi ska göra.


Mana # 1 2022 Tema: Hem – I det här numret utforskar vi kamper för hem som plats för tillhörighet och vila. Men också kamper mot föreställningar om hem som stängda och avgränsade, som selektiva och utrensande. Vi utforskar hem och idéer om hem som ett motstridigt fält som möjliggör både rasistiskt förtryck och antirasistiskt motstånd.


Mana # 4 2021 Tema: Bröd & rosor – Detta nummer av Mana går i skönlitteraturens tecken när det litterära sällskapet Bröd och rosor tar över. De beskriver sig som ett litterärt sällskap för ”kvinnor och transpersoner vars liv och litterära arbete villkoras av migration och rasism.”


Mana #2-3 2021 Tema: Abolition – Orden abolition och abolitionism har inte använts i någon större utsträckning i det svenska språket. Därför är det vår förhoppning att detta nummer ska bidra till att introducera termen, med dess associationer, historia, politik och akademiska kunskap, i den svenska vokabulären. I detta nummer kan du läsa texter om avskaffande av gränser, klimaträttvisa, nordisk abolitionismhistoria, polisabolition, lokala alternativ och en minnestext om den norska abolitionisten Thomas Mathiesen. Omslagsbild: Joanna Johnson.

 

 

 

 


Mana #1 2021 Tema: AI och rasism – Den artificiella teknologin finns idag överallt. Den är både supersynlig och mycket osynlig. Den används för att klippa en gräsmatta, rekrytera, föreslå vem som får socialbidrag, bestämma om du är en risk för samhället, eller om du och dina vänner och familj ständigt behöver bevakas av polisen. Vilken roll spelar rasism i formandet av dagens AI, och hur påverkar det dess användning?  Vad har ”Hasta la vista, baby” i Terminator med Amazons  arbetare att göra? Vad har lågbetalda arbetare i Kenya att göra med superdyra Teslas självkörande bilar? Temaredaktörer: Paula Mulinari och Tove Mattisson. Omslagsbild: Matilda Söderling.

 

 

 


Mana #4 2020 Tema: Homonationalism – Vad sker när den queera kampen frikopplas från politiska rörelser så som antirasism och antikapitalism? Och hur kommer det sig att konservativa högerpolitiker helt plötsligt vill agera hbtq-personers vita riddare? I detta nummer av Mana fokuserar vi på olika aspekter  av fenomenet homonationalism. Vi vill belysa hur homonationalism  används för att bedriva både rasistisk och nationalistisk politik. Men vi vill också lyfta fram erfarenheterna och motståndet hos dem som utifrån en homonationalistisk logik inte verkar existera. Tema: Rena Baledi och Shifte Mosalli. Omslagsbild: Karin Z Sunvisson.

 

 

 


Mana #2-3 2020 Tema: EU och migration – I det här temat vänder vi blicken mot EU, och zoomar in på några aspekter av den gränspolitik som formar unionen. Vi vill belysa hur systemen för gränspolitik  och gränskontroll är uppbyggda och samspelar. Om våldet och rasismen i migrationskontrollens alla delar, även dem som förefaller vardagliga. Men vi vill också lyfta motstånd i olika former, och bygga alternativ till repression och exploatering. Temaredaktörer: Nazanin Sepehri och Maja Sager. Omslagsbild: Hayfaa Chalabi.

 

 

 

 


Mana #1 2020 Tema: Beröring – Detta tema handlar om relationen mellan rasism och beröring. Om hur rasismen och kapitalismen kräver rätten till andras kroppar samtidigt som de använder sig av affekter som skräck och äckel i sin kroppspolitik. Relationen mellan beröring och rasism blev kanske än tydligare under den pågående covid-19-pandemin. Rätten att välja beröring liksom distans är frågor som synliggör rasismens strukturella och vardagliga uttryck. Temaredaktörer: Paula Mulinari och Andrea Malesevic. Omslagsbild: Ulrika Netzler.

 

 

 

 


Mana #4 2019 Tema: De förtrycktas pedagogik – Paulo Freires klassiker från 1968 formulerade en revolutionär syn på utbildningens roll i samhället. I detta tema tittar vi närmare på författarens, pedagogens och filosofens liv och idéer. Tillsammans med temats skribenter tar vi oss an Freires tankegods i relation till folkbildningens Sverige, studentrörelsens kritik mot det nyliberala utbildningssystemet i Chile, mental dekolonisering och antirasistiska rörelser idag. Temaredaktörer: Mirjana Westermark och Paula Aracena. Omslagsbild: Alexandra Falagara.

 

 

 

 


Mana #2-3 2019 Tema: Imperial Leather – Sexualisering, objektifiering och exploatering av rasifierade kroppar var  centralt i kolonialismen och dess symbol- och bildvärld var laddad av föreställningar om kvinnokroppen som ett fjärran land  i en annan tid. I det här numrets temadel tittar vi på boken Imperial Leather där den feministiska forskaren och författaren Anne McClintock analyserar kolonialismens  materiella och psykologiska för-hållanden. Texterna i temadelen utforskar hur några av de verktyg McClintock använder och de sammanhang och bilder hon analyserar på olika  sätt lever vidare eller tagit sig nya former och uttryck idag. Temaredaktör: Maja Sager. Omslagsbild: Karin Z Sunvisson.

 

 

 


Mana #1 2019 Tema: Jordens fördömda – Att leva som svart och brun i en vitdominerad värld är en psykisk och fysisk påfrestning och en ständig påminnelse om Europas brutala och våldsamma relation till “tredje världen”. Frantz Fanons bok Jordens fördömda används i det här numret för att begripliggöra extremisering och hur processen tar sig uttryck, i en tid där bruna och svarta människor anses utgöra ett hot mot västerländska värderingar och normer. Temaredaktörer: Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil. Omslagsbild: Aftab Soltani.

 

 

 

 


Mana #4 2018 Tema: Ät dom rika – De rika – eller vi kan kalla dem ”miljöförstörare”, ”exploatörer”, ”kolonisatörer” – har vi  råd med dem? Mana tar sig an de rika, och  tittar på hur deras rikedomar bygger på våld, förtryck och stöld av andras kroppar, arbete, land och resurser. Artiklarna visar hur kolonialismen och rasismen spelar en central roll i världens ojämlika fördelning och antirasismen en lika central roll i skapandet av en värld där de rika inte äter oss alla. Temaredaktörer: Paula Mulinari och Emma Eleonorasdotter. Omslagsbild: Malin Granroth.

 

 

 

 


Mana #2-3 2018 Tema: Minneskultur – Att röra sig genom landskapet innebär inte bara att resa mellan platser, utan också att orientera sig genom flera lager av historia. Minnesmärken av olika slag – offentliga konstverk, museer, plaketter, kulturmärkta byggnader och så vidare – bestämmer vilka erfarenheter och berättelser som blir betonade, och därmed vem som tillåts få plats eller till och med får dominera. Att engagera sig i minneskulturer är därför en strategi för att skapa motmakt och rättvisa. Temaredaktör: Robert Nilsson Mohammadi. Omslagsbild: Saga Bergebo.

 

 

 

 


Mana #1 2018 Tema: Klimatimperialism – Hur hänger klimatkamp och antirasism ihop? Genom att belysa olika radikala perspektiv visar vi i detta nummer att klimatförändringar har en inneboende rasistisk natur. Temaredaktörer: Florencia Fernández och AG Hedvig. Omslagsbild: Matilda Söderling.

 

 

 

 

 


Mana #4 2017 Tema: I lagens namn – Kan rasism beskrivas i lagtext? Kan strukturell rasism i rättssystemet hanteras med hjälp av eller genom politiken? Hur ser relationen ut mellan antirasism och juridik? I temat “I lagens namn” utforskar vi lagens och rättsväsendets begränsningar och möjligheter i förhållande till antirasistisk aktivism och kamp. Temaredaktörer: Maja Sager och Marta Kolankiewicz. Omslagsbild: Emelie Gårdeler.

 

 

 

 


Mana #2-3 2017 Tema: Dejting – Dejtande kan vara pirrigt, fantastiskt och alldeles, alldeles förgörande. I det här numret analyserar vi rasismens påverkan på den som söker efter kärleken och det motstånd som finns mot romantikens maktordning. Temaredaktörer: Elina Pahnke och Florencia Fernández. Omslagsbild: Sarah Katarina Hirani.

 

 

 

 


Mana #1 2017 Tema: Ljud – I detta nummer av Mana vässar vi öronen och lyssnar antirasistisk på allt från tortyrens melodier och rasifierande utrop till tystnaden som protestläte och den antirasistiska kampens musik. Temaredaktör: Zlatana Knezevic. Omslagsbild: Hanna Hernried Forslind.

 

 

 

 

 


Mana #4 2016 Tema: Barn – Samhällets fina formuleringar om alla barns lika värde och rättigheter stämmer för vissa barn mer än för andra. I detta nummer av Mana får du läsa om några sätt som rasism drabbar barn. Temaredaktörer: Sarah Katarina Hirani och Elina Pahnke. Omslagsbild: Mia Fernau.

 

 

 

 

 


Mana #2-3 2016 Tema: Tid – Har du tid en minut? Svaret på den frågan rymmer ett universum av ojämlikheter, kamper och konflikter. Den som har makten över tiden har makten att vara spontan, inte planera, ta sig en minut. Andra har timanställningar som innebär att vänta på plötsliga sms eller befinner sig i migrationsprocesser där det alltid någon annan som kontrollerar din tid, ditt liv, din rörlighet. Temat för detta nummer av Mana är tid. Temaredaktörer: Maja Sager, Paula Mulinari och Emma Eleonorasdotter. Omslagsbild: Elvira Varghans.

 

 

 

 


Mana #1 2016 Tema: Konsumtion – Den banbrytande antirasistiska teoretikern Paul Gilroy intervjuas i detta nummer av MANA och säger ”ju mer du skriver om ras, desto mindre seriös uppfattas du”.  Vi fortsätter vara oseriösa, och tar oss i detta nummer an temat konsumtion: ett ämne som kan verka banalt, men som är allvarligt. Den antirasistiska teoretikern Stuart Hall menade att konsumtion ofta beskrivs som något trivialt för att det är vardagligt. Samtidigt har konsumtionen – och kampen om den – varit central i den antirasistiska kampen. Temaredaktör: Paula Mulinari. Omslagsbild: Matilda Söderling.

 

 

 

 


Mana #4 2015 Tema: Lokal kampSom antirasist i dagens Sverige är det lätt att bli nedslagen, att tänka att allt hela tiden blir sämre, att det inte finns något ljus i slutet av tunneln. Asylrätten har urholkats, de styrande partierna har stängt gränserna och positionerna för hur mycket rasism man kan komma undan med flyttas ständigt fram. Därför tänkte vi att det är dags att för ett nummer lämna den svenska kontexten och blicka ut över världen, både för att inspireras och för att få perspektiv. Temaredaktör: Joanna Korbutiak. Omslagsbild: Therese Persson.

 

 

 

 


Mana #2-3 2015 Tema: Mark – I tema Mark utforskar vi skärningspunkter mellan rasism, markägande och exploatering av naturresurser. Texterna visar hur rasismen mobiliseras för att möjliggöra exploatering av naturresurser, eller de värden som genereras av markens geografiska läge. Några av texterna handlar också om kampen mot exploatering som en plattform för återuppbyggnad av de identiteter och gemenskaper som under generationer brutits ner av intern kolonialism och förstörelse av marken. Temaredaktör: Maja Sager. Omslagsbild: Nevena Cvijetić.

 

 

 

 


Mana #1 2015 Tema: Queer – Detta nummer handlar om att queer kamp och kampen mot rasism måste hitta sätt att föras samtidigt. Texterna i temat närmar sig på olika sätt de brännande skärningspunkterna mellan rasistiskt och heteronormativt förtryck. Temaredaktör: Emma Eleonorasdotter. Omslagsbild: Tiina Tinousckha Nilsson.

 

 

 

 


Mana #4 2014 Tema: Ordets makt  – Utformningen av detta tema började i samband med vändorna kring nyvalet, med alla de skolbesök SD gjorde, där polisen och till och med SÄPO deltog i att tvinga elever att lyssna på ord som attackerade deras kroppar och deras liv. Det gångna året har den politiska debatten sedan präglats av kampen om ordet, om rätten – och vilkas rätt det är – att yttra sig fritt, om språket, om rätt till sin åsikt och aktivism utan risk för registrering. Makten över ordet är tätt sammanbunden med ett försvar av fascister, rasister och försvaras på bekostnad av icke-vita. Detta tema handlar inte om språk, yttrandefrihet eller ord. Det handlar om vad villkorandet av ord döljer, vad makten över ordet upprätthåller för ideologi. Temaredaktör: Sara Saleh. Omslagsbild: Sarah Katarina Hirani.

 

 

 


Mana #2-3 2014 Tema: Svarta röster och rörelser – Vad är det att vara svart i Sverige idag? Detta nummer, som Valerie Kyeyune Backström är temaredaktör för, tillägnas svarta röster – specifikt. I detta tema får svarta röster, erfarenheter, behov och drömmar får vara premissen, inte undantaget. Vi får läsa om den nyskrivna antologin Afro-Nordic Landscape, där Judith Kiros möter både redaktören Michael McEachrane och docenten Lena Sawyer för att reflektera kring den afrosvenska identiteten. Mahmoud Abdalla möter den hyllade skådisen Francine Agbodjalou, och Samson Beshir redogör för vad som hänt, eller kanske snarare vad som inte hänt, sedan afrofobirapporten publicerades i februari 2014. Temaredaktör: Valerie Kyeyune Backström. Omslagsbild: Leif Engström.

 

 

 


Mana #1 2014 Tema: Din mamma! – I detta nummer lyfter vi fram din morsa. Vi pratar om alla de kvinnor som jobbar med att ta hand om ungar; att torka snor, bajs och tårar, betalt och obetalt. Men vi stannar inte vid att beskriva dessa berättelser. Vi vill också prata om de intressen som reglerar och fördelar omvårdnad och varför det pågår ett krig om våra livmödrar. Temaredaktör: Felicia Mulinari. Omslagsbild: Tiina Tinouschka Nilsson och Sarah Katarina Hirani.

 

 

 

 


Mana #4 2013 Tema: Perspektiv – I det här numret av Mana, med tema Perspektiv, vrider och vänder vi  på olika berättelser om världen, hur de har berättats och hur de skulle kunna berättas. I medierna, i historieskrivningen, i berättelser om migration, i kartor och de föreställningar vi skapar oss om platser. Temaredaktör: Maja Sager. Omslagsbild: VP Focus.

 

 

 

 


Mana #2-3 2013 Tema: Orten slår tillbaka – Med slagord som “All makt åt folket!” har en radikal ungdomsrörelse på kort tid växt sig stark i Sveriges miljonprogram. Mana ger perspektiv inifrån och utifrån på förortsrörelsens betydelse. Temaredaktörer: Leandro Schclarek Mulinari och Nazem Tahvilzadeh. Omslagsbild: Sarah Katarina Hirani.