Om Mana

Den antirasistiska kulturtidskriften Mana granskar och tar ställning, avslöjar och uppmanar. Med högklassigt bildmaterial och allt från reportage till poesi granskar Mana förtryck i alla dess former och bjuder på antirasistisk idédebatt.

Tidskriften ges sedan 2010 ut av Föreningen Tidskriften Mana. Vårt mål med tidskriften och hemsidan är att rapportera om, analysera och väcka debatt kring frågor som rör rasism och antirasism, social mobilisering, global fördelningspolitik, migration, asylpolitik och diskriminering – i Sverige och i resten av världen. Med vårt intersektionella perspektiv och fokus på strukturell rasism är vi en central arena för antirasistisk kultur- och idédebatt i Sverige.

Mana är en religiöst och partipolitiskt obunden tidskrift.

Sedan 2023 utkommer Mana endast digitalt. Fram till och med 2022 utkom Mana med 4 tryckta nr/år.