5, 6, 7, 8 Israel is an apartheid state

Sedan den 7 oktober har Israel pekats ut som en apartheidstat på bredare front i Sverige. I dess följd finns också en rad missförstånd om exakt vad som åsyftas. Denna artikel är ett försök att reda ut begreppets applicerbarhet på Israel, och redogöra apartheidsystemets anatomi. Själva begreppet apartheid betyder åtskillnadskap på afrikaans och lanserades brett … Continue reading 5, 6, 7, 8 Israel is an apartheid state