REVA på EU-nivå?

Berlin Refugee Strikes hemsida står det:

”Varning: EU-övergripande polisoperation mot flyktingar!!! En EU-övergripande polisoperation kallad ”Mos Maiorum” kommer att genomföras från 13 till 26 oktober. Under två veckor kommer 18000 poliser jaga papperslösa migranter. De vill samla information om våra migrationsrutter och arrestera så många av oss som möjligt. Varna all papperslösa migranter! Risk för ökade kontroller på tåg, stationer, flygplatser och inom-europeiska gränser” (min översättning från: https://asylstrikeberlin.wordpress.com/2014/09/30/warning-eu-wide-police-operation-against-refugees/).

Det osannolika namnet på operationen, ”Mos Maiorum”, betyder ungefär ”de äldstes sätt” och kommer från namnet på de oskrivna traditioner som bildade grunden för sociala normer och rättstänkande i det gamla Romarriket. ”Mos Maiorum” koordineras från nuvarande ordförandelandet Italien med hjälp av Frontex och dess huvudsyfte formuleras i termer av att kartlägga resrutter och gripa aktörer och organisationer som ligger bakom människosmuggling. Men tittar man närmare på syftena så ingår också att ”gripa irregulära migranter” och att “genomföra [… ] kontroller längs den illegala migrationens huvudrutter”. Operationen är en fortsättning på en rad tidigare EU-övergripande insatser mot migranter. Den senaste i ordningen samordnades av Litauen och kallades ”Perkunas” efter en baltisk åskgud. ”Perkunas” ledde till gripandet av runt 10 000 migranter.

Här i Sverige lever vi, och framförallt de av oss som är papperslösa, fortfarande med oron för REVA och kontroller på gator och i kollektivtrafik. REVA innebar en rad övergrepp mot migranter i form av förvarstaganden och deportationer men också i form av att ytterligare begränsa och försvåra papperslösa invånares redan svårmanövrerade vardag. Dessutom blev REVA ett rasistiskt sorteringsmaskineri i vilket människors tillhörighet ifrågasattes, tillsynes på basis av rasprofilering och rasistiska uppfattningar om svenskhet och svenskt medborgarskap. De tidigare EU-övergripande operationerna verkar ha haft liknande effekter runtom i Europa. På bloggen www.meltingpot.org menar Neva Cocchi och Danilo Burattini att de formella skrivelserna i Europarådets dokument kan översättas till ”en veckas förföljelse och krigsförklaring mot alla migranter, med 18 000 poliser som släpps lösa på stationer, tåg, hamnar och flygplatser för att identifiera och om möjligt arrestera största möjliga antal människor som ser utländska ut” (min översättning från: http://www.meltingpot.org/Mos-Maiorum-Triton-after-3rd-October-migrants-return-to-be.html#.VDKoqvldVf1, här finns också mer information om tidigare liknande operationer).

På organisationen Statewatchs hemsida finns hela det dokument som Europarådet delat ut till sina delegater:

http://www.statewatch.org/news/2014/sep/eu-council-2014-07-10-11671-mos-maioum-jpo.pdf

I den version av dokumentet som ligger ute på Europarådets egna hemsida är största delen av informationen struken:

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11671-2014-INIT/en/pdf