Release för senaste numret, tema Mark!

Vi kommer ha två samtal med utgångspunkt i några av texterna:


Malmös mark som arena för kamp

Skribenten och aktivisten Matilda Renqvist Quisbert samtalar med Maria Persdotter, doktorand, och Benny, f d boende i lägret, om vräkningen av Sorgenfri-lägret. Hur förvandlades en ödetomt till en arena för kamp som ställer frågor om ägande, medborgarskap och rättigheter på sin spets?

Pachamamas döttrar försvarar jord och vatten

Med utgångpunkt i aktivisten Carmen Blanco Valers text om urfolksfeminism i den andinska regionen samtalar Abigail Sykes med Blanca Chancosa, urfolksledare från Ecuador, och Blanco Valer om kvinnors kamp mot gruvdrift och exploatering av urfolkens marker – i Latinamerika och i Sverige.