Pressmeddelande: Mana bojkottar Bokmässan

Problemet är att bibliotek-och bokmässans ledning har lagt ansvaret för kampen mot nazism på alla oss. Medan bokmässan valt att ta ställning för närvaron av nazister och förintelseförnekare tvingas många av oss andra till ett svårt val. Deltar vi på mässan normaliserar vi rasismen, deltar vi inte på mässan bidrar vi till att de tystar oss och den antirasistiska rörelsen. Deltar vi inte på mässan missar vi möjligheten att samtala och bygga motstånd med andra. Deltar vi på mässan tvingas vi agera då vi till skillnad från de ansvariga för bok-och biblioteksmässan inte anser att nazism kan mötas med tystnad. Och att agera mot nazister är som alla vet förenat med livsfara.

Beslutet att låta nazister medverka på bokmässan visar hur nazisters och rasisters spelrum blir allt större. Detta är inte att skapa debatt,  de är att utsätta människor för hot och rädsla. Det är att förminska och osynliggöra kopplingen som finns mellan dessa typer av tidningar och en allt mer aggressiv nazistisk organisering och ett hårdnat samhällsklimat.

Vi hoppas att bokmässan inser problemet med sitt beslut och inte tillåter Nya Tider att komma. Då kommer vi gärna tillbaka.

Tidskriften Mana

Presskontakt:
Emma Eleonorasdotter
Mail: emma.eleonorasdotter@tidskriftenmana.se
Telnr: 0738161294