Nytt nummer av Mana ute! Tema Mark

Naturresurser som gömmer sig under jordskorpan blir ofta en förbannelse för urfolk som bor och verkar i markerna. Höjda markvärden kan betyda fördrivning för fattiga och grupper som rasifieras eller ses som ”de andra” i nationen. Men marken är också, bokstavligen, en plattform för kamp och gemenskap.