Tidigare nummer

 

 

Mana #2-3 2018 Tema: Minneskultur – Att röra sig genom landskapet innebär inte bara att resa mellan platser, utan också att orientera sig genom flera lager av historia. Minnesmärken av olika slag – offentliga konstverk, museer, plaketter, kulturmärkta byggnader och så vidare – bestämmer vilka erfarenheter och berättelser som blir betonade, och därmed vem som tillåts få plats eller till och med får dominera. Att engagera sig i minneskulturer är därför en strategi för att skapa motmakt och rättvisa. Omslagsbild: Saga Bergebo.

 

 

 

Mana #1 2018 Tema: Klimatimperialism – Hur hänger klimatkamp och antirasism ihop? Genom att belysa olika radikala perspektiv visar vi i detta nummer att klimatförändringar har en inneboende rasistisk natur. Omslagsbild: Matilda Söderling.

 

 

 

 

Mana #4 2017 Tema: I lagens namn – Kan rasism beskrivas i lagtext? Kan strukturell rasism i rättssystemet hanteras med hjälp av eller genom politiken? Hur ser relationen ut mellan antirasism och juridik? I temat “I lagens namn” utforskar vi lagens och rättsväsendets begränsningar och möjligheter i förhållande till antirasistisk aktivism och kamp. Omslagsbild: Emelie Gårdeler.

 

 

 

 

Mana #2-3 2017 Tema: Dejting – Dejtande kan vara pirrigt, fantastiskt och alldeles, alldeles förgörande. I det här numret analyserar vi rasismens påverkan på den som söker efter kärleken och det motstånd som finns mot romantikens maktordning. Omslagsbild: Sarah Katarina Hirani.

 

 

 

 

Mana #1 2017 Tema: Ljud – I detta nummer av Mana vässar vi öronen och lyssnar antirasistisk på allt från tortyrens melodier och rasifierande utrop till tystnaden som protestläte och den antirasistiska kampens musik. Omslagsbild: Hanna Hernried Forslind.

 

 

 

 

Mana #4 2016 Tema: Barn – Samhällets fina formuleringar om alla barns lika värde och rättigheter stämmer för vissa barn mer än för andra. I detta nummer av Mana får du läsa om några sätt som rasism drabbar barn. Omslagsbild: Mia Fernau.

 

 

 

 

Mana #2-3 2016 Tema: Tid – Har du tid en minut? Svaret på den frågan rymmer ett universum av ojämlikheter, kamper och konflikter. Den som har makten över tiden har makten att vara spontan, inte planera, ta sig en minut. Andra har timanställningar som innebär att vänta på plötsliga sms eller befinner sig i migrationsprocesser där det alltid någon annan som kontrollerar din tid, ditt liv, din rörlighet. Temat för detta nummer av Mana är tid. Omslagsbild: Elvira Varghans.

 

 

 

Mana #1 2016 Tema: Konsumtion – Den banbrytande antirasistiska teoretikern Paul Gilroy intervjuas i detta nummer av MANA och säger ”ju mer du skriver om ras, desto mindre seriös uppfattas du”.  Vi fortsätter vara oseriösa, och tar oss i detta nummer an temat konsumtion: ett ämne som kan verka banalt, men som är allvarligt. Den antirasistiska teoretikern Stuart Hall menade att konsumtion ofta beskrivs som något trivialt för att det är vardagligt. Samtidigt har konsumtionen – och kampen om den – varit central i den antirasistiska kampen. Omslagsbild: Matilda Söderling.

 

 

 

Mana #4 2015 Tema: Lokal KampSom antirasist i dagens Sverige är det lätt att bli nedslagen, att tänka att allt hela tiden blir sämre, att det inte finns något ljus i slutet av tunneln. Asylrätten har urholkats, de styrande partierna har stängt gränserna och positionerna för hur mycket rasism man kan komma undan med flyttas ständigt fram. Därför tänkte vi att det är dags att för ett nummer lämna den svenska kontexten och blicka ut över världen, både för att inspireras och för att få perspektiv. Omslagsbild: Therese Persson.

 

 

 

Mana #2-3 2015 Tema: Mark – I tema Mark utforskar vi skärningspunkter mellan rasism, markägande och exploatering av naturresurser. Texterna visar hur rasismen mobiliseras för att möjliggöra exploatering av naturresurser, eller de värden som genereras av markens geografiska läge. Några av texterna handlar också om kampen mot exploatering som en plattform för återuppbyggnad av de identiteter och gemenskaper som under generationer brutits ner av intern kolonialism och förstörelse av marken. Omslagsbild: Nevena Cvijetić.

 

 

 

Mana #1 2015 Tema: Queer – Detta nummer handlar om att queer kamp och kampen mot rasism måste hitta sätt att föras samtidigt. Texterna i temat närmar sig på olika sätt de brännande skärningspunkterna mellan rasistiskt och heteronormativt förtryck. Omslagsbild: Tiina Tinousckha Nilsson.

 

 

 

 

Mana #4 2014 Tema: Ordets makt  – Utformningen av detta tema började i samband med vändorna kring nyvalet, med alla de skolbesök SD gjorde, där polisen och till och med SÄPO deltog i att tvinga elever att lyssna på ord som attackerade deras kroppar och deras liv. Det gångna året har den politiska debatten sedan präglats av kampen om ordet, om rätten – och vilkas rätt det är – att yttra sig fritt, om språket, om rätt till sin åsikt och aktivism utan risk för registrering. Makten över ordet är tätt sammanbunden med ett försvar av fascister, rasister och försvaras på bekostnad av icke-vita. Detta tema handlar inte om språk, yttrandefrihet eller ord. Det handlar om vad villkorandet av ord döljer, vad makten över ordet upprätthåller för ideologi. Omslagsbild: Sarah Katarina Hirani.

 

Mana #2-3 2014 Tema: Svarta röster och rörelser – Vad är det att vara svart i Sverige idag? Detta nummer, som Valerie Kyeyune Backström är temaredaktör för, tillägnas svarta röster – specifikt. I detta tema får svarta röster, erfarenheter, behov och drömmar får vara premissen, inte undantaget. Vi får läsa om den nyskrivna antologin Afro-Nordic Landscape, där Judith Kiros möter både redaktören Michael McEachrane och docenten Lena Sawyer för att reflektera kring den afrosvenska identiteten. Mahmoud Abdalla möter den hyllade skådisen Francine Agbodjalou, och Samson Beshir redogör för vad som hänt, eller kanske snarare vad som inte hänt, sedan afrofobirapporten publicerades i februari 2014. Omslagsbild: Leif Engström.